SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Zbiorowa inteligencja


Zbiorowa inteligencja to zdolność grupy jednostek do podnoszenia poziomu wiedzy oraz kompetencji na skutek współpracy i współzawodnictwa. Termin stosowany m.in. w odniesieniu do mediów społecznościowych.