SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Użytkownik końcowy


Osoba, która faktycznie korzysta z danej usługi lub nabytego produktu. Użytkownik końcowy czasami jest też określany jako konsument.