SŁOWNIK POJEĆ

 

  

User experience


Ogół doświadczeń, które przeżywa użytkownik w kontakcie z rozwiązaniem technologicznym. Mogą to być strony internetowe, nowe urządzenie, różne rodzaje oprogramowania. Ma na celu ocenę produktu od strony jego użyteczności, wydajności, estetyki. Pożądane jest, aby kontakt z produktem dawał satysfakcję i przynosił korzyści.