SŁOWNIK POJEĆ

 

  

URL (z ang. Uniform Resource Locator)


Ujednolicony format adresowania zasobów internetu. W skrócie jest to adres danej informacji, która może być znaleziona w sieci, np. strony, elementu graficznego lub dokumentu.