SŁOWNIK POJEĆ

 

 Ujednolicony format adresowania zasobów internetu. W skrócie jest to adres danej informacji, która może być znaleziona w sieci, np. strony, elementu graficznego lub dokumentu.

czytaj więcej


Ogół doświadczeń, które przeżywa użytkownik w kontakcie z rozwiązaniem technologicznym. Mogą to być strony internetowe, nowe urządzenie, różne rodzaje oprogramowania.

czytaj więcej


Usługa umożliwiająca dostosowanie wiadomości do lokalizacji geograficznej subskrybenta. Może on dzięki temu np.

czytaj więcej


Ustream to interaktywny serwis internetowy udostępniający każdemu użytkownikowi z dostępem do internetu strumienie wideo na żywo.

czytaj więcej


Osoba, która faktycznie korzysta z danej usługi lub nabytego produktu. Użytkownik końcowy czasami jest też określany jako konsument. 

czytaj więcej