SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Test A/B


Test, któremu poddane zostają dwie różne wersje tej samej strony docelowej w celu sprawdzenia, która z nich okaże się bardziej efektywna. Internauci wyświetlają jedną z dwóch wersji strony docelowej. Testy obu z nich prowadzone są równolegle.