SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Targetowanie


Kierowanie wiadomości e-mail do wybranej grupy odbiorców potencjalnie zainteresowanych ich zawartością. Jest to bardzo ważny element e-mail marketingu, ponieważ kampania e-mailingowa skierowana do odpowiedniej grupy docelowej odznacza się wyższym wskaźnikiem otwieralności oraz mniejszą ilością rezygnacji z subskrypcji.