SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Skype


Skype to darmowy program, umożliwiający użytkownikom wzajemną komunikację w formie tekstowej, audio lub video. Skype pozwala m.in. na prowadzenie bezpłatnych rozmów głosowych z innymi użytkownikami lub prowadzenie płatnych rozmów głosowych z użytkownikami telefonów komórkowych i stacjonarnych.