SŁOWNIK POJEĆ

 

 Subskrypcja e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień e-mailowych poprzez podanie swojego adresu e-mail danej firmie, np. za pośrednictwem jej strony internetowej.

czytaj więcej


Pojedyncza subskrypcja jest najczęstszą i powszechnie akceptowaną metodą pozyskiwania adresów e-mail oraz zgody użytkowników.

czytaj więcej


Subskrypcja z potwierdzeniem jest bardziej rygorystyczną metodą otrzymywania pozwolenia użytkownika na kierowanie do niego kampanii e-mailingowych.

czytaj więcej


Hashtag to słowo lub fraza oznaczona za pomocą znaku: #, np. #twójhashtag. Symbole # są powszechnie stosowane na portalu Twitter w celu pokazania, że dany tweet (czyli wiadomość) dotyczy np.

czytaj więcej


Metoda polegająca na zapewnieniu stronie jak największej liczby odwiedzin, przez powiązanie jej z innymi stronami, za pomocą sztucznie wytworzonych linków przychodzących, umieszczonych na spec...

czytaj więcej


Platformy automatyzujące mailing. Ułatwiają wysyłkę dużej ilości e-maili do skatalogowanej bazy kontaktów. Oferują m.in.

czytaj więcej


Przykładowa reprezentacja/zarys odpowiedniej strony docelowej. Szkice są na ogół stosowane, gdy przygotowujesz się do przeprowadzenia testu A/B w celu wyboru najlepszego layoutu.

czytaj więcej