SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Personalizacja


Personalizacja oznacza zwracanie się w mailu bezpośrednio do danego odbiorcy, po imieniu lub nazwisku. Personalizacja może również wyrażać się poprzez nawiązanie do dokonanego wcześniej zakupu lub inne treści odnoszące się konkretnie do danego adresata. Jest to jedna z metod budowania trwałych relacji z potencjalnymi klientami i zachęcania ich do dalszej interakcji.