SŁOWNIK POJEĆ

 

 Proces pozyskiwania nowych leadów sprzedażowych. Jest to technika marketingowa, której celem jest zainteresowanie odbiorcy danym produktem bądź usługą.

czytaj więcej


Technika płatnej reklamy w internecie. Polega na zamieszczaniu treści reklamowych, za które płaci się każdorazowo kiedy dany internauta na nie kliknie.

czytaj więcej


System stosowany w psychologii, pozwalający na rozwijanie elementów perswazji. Ma za zadanie tworzyć i modyfikować wzorce ludzkiego myślenia i postrzegania.

czytaj więcej


Wyszczególnienie alternatywnego adresu URL, w celu przekierowania danego użytkownika (lub wyszukiwarki internetowej) do pożądanej strony.

czytaj więcej


Sposób na przekierowanie odwiedzającego z danej strony internetowej na inną.

czytaj więcej


Reklamy osadzone w wiadomościach MMS w postaci tekstu, video czy obrazu. Odbiorca może zapoznać się z przekazem reklamowym podczas odsłuchiwania lub oglądania wiadomości MMS.

czytaj więcej


Elementy strony wpływające negatywnie na konwersję odwiedzających na leady sprzedażowe, np.

czytaj więcej