SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Lifecasting


Terminem lifecasting określa się rejestrowanie i publiczne transmitowanie wydarzeń z życia danej osoby z wykorzystaniem technologii cyfrowej, zazwyczaj za pośrednictwem internetu. Lifecasting jest również wykorzystywany w performance'ach artystycznych.