SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Kompozycja marketingowa (marketing mix)


Mieszanka składająca się z 4 elementów, dzięki którym mamy możliwość oddziaływania na rynek:
  • Product (produkt) - tutaj kierujemy się potrzebami konsumentów i skupiamy na elementach takich jak: marka, jakość, asortyment, usługa, które oferujemy.
  • Price (cena) - polityka cenowa oraz związane z nią cele które chcemy realizować, także przewidywane obniżki i rabaty.
  • Place (dystrybucja) - kanały za mocą których chcemy dotrzeć do odbiorcy, także rozwiązania logistyczne.
  • Promotion (promocja) - wykorzystanie narzędzi promocji.
Kompozycja marketingowa określana jest również za pomocą skrótu "4p".