SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Kod QR (z ang. Quick Response Code)


Alfanumeryczny, dwuwymiarowy, kwadratowy kod kreskowy, który może być odczytany przez specjalne czytniki. Składa się z czarnych modułów tworzących kwadrat na białym tle. Może on zawierać np. zakodowany tekst, adres URL lub inne informacje.

Dzięki swojej specyficznej budowie kod QR możne być umieszczany i odczytywany przez urządzenia przenośne. Kody QR składają się z modułów - kwadratów w ciemnym lub jasnym kolorze. Moduły tworzą słowa kodowe, w których zapisuje się informacje o poszczególnych znakach. Kody te nie mają z góry ustalonych wymiarów  - są one zależne m.in. od wybranej wersji kodu oraz ilości zapisanych w nim danych.