SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Kategoria


Pojęcia kategoria i tagi często stosowane są wymiennie. Zgodnie jednak z hierarchią terminów, kategoria jest bardziej ogólną definicją, podczas gdy tag określa szczegółową klasyfikację dla danego pojęcia, np. w przypadku blogu o przepisach z jabłek kategorią będą przepisy, natomiast tagiem (czyli podkategorią) jabłka.