SŁOWNIK POJEĆ

 

  

JavaScript


Skryptowy język programowania stworzony przez firmę Netscape służący do wzbogacania funkcjonalności stron internetowych m.in. poprzez budowanie interaktywności oraz tworzenie elementów nawigacyjnych. Jest on obsługiwany przez wszystkie liczące się na rynku przeglądarki internetowe. Istnieje wiele bibliotek ułatwiających pisanie skryptów przy użyciu JavaScript.

Tu możesz zobaczyć przykłady użycia JavaScript.

Nie należy mylić tego pojęcia z Javą. Java i JavaScript to dwa odrębne języki programowania.Zob. Java