SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Java


Obiektowy język programowania stworzony w firmie Sun Microsystems. Jest podstawową technologią używaną przy tworzeniu aplikacji dla urządzeń mobilnych czy treści internetowych.

Nie należy mylić tego pojęcia z JavaScript. Java i JavaScript to dwa odrębne języki programowania. Zob. JavaScript.