SŁOWNIK POJEĆ

 

  

HTML


Wysłanie e-maila HTML umożliwia marketingowcom zamieszczenie w nim oryginalnego tła, kolorów czy elementów graficznych. HTML sprawia, że wiadomość e-mail staje się ciekawsza, a także, w przypadku umiejętnego zastosowania, generuje do 35% wyższy wskaźnik odpowiedzi niż czysty tekst.