SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Gromadzenie danych


W marketingu internetowym gromadzenie wszelkich danych, statystyk i innych informacji o potencjalnych klientach oraz ich szczegółowa analiza jest bardzo istotnym etapem umożliwiającym planowanie oraz usprawnianie kampanii marketingowych.