SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Forum


Forum to serwis umożliwiający prowadzenie dyskusji online z innymi użytkownikami. Współczesny odpowiednik tablicy ogłoszeń i rezultat technologicznej ewolucji elektronicznego biuletynu informacyjnego. Branżowe fora mogą być również wartościowym źródłem inspiracji dla twórców contentu, ponieważ ich uczestnicy często dzielą się swoimi problemami i wątpliwościami, na które odpowiedzią mogą być firmowe treści.