SŁOWNIK POJEĆ

 

  

E-mail newsletter ads


Reklama w elektronicznych biuletynach przesyłanych drogą e-mailową (e-mail newsletter ads) lub reklamy sponsorowane. Terminy te oznaczają wykupienie określonej przestrzeni w danym newsletterze e-mail lub sponsorowanie danego artykułu czy serii artykułów. Marketingowcy płacą za zamieszczenie danej reklamy (w postaci tekstu lub HTML, w zależności od rodzaju publikacji) w wiadomości e-mail. Reklama w elektronicznych biuletynach lub reklamy sponsorowane umożliwiają dotarcie do określonej grupy docelowych odbiorców i zwiększenie w ten sposób ruchu na danej stronie branżowej, subskrypcję newslettera lub sprzedaż danego produktu czy usługi.