SŁOWNIK POJEĆ

 

  

D2C (z ang. Direct to consumer)


Usługi lub produkty dostarczane bezpośrednio do odbiorcy docelowego przez sprzedawcę lub trzecią stronę bez udziału tradycyjnych kanałów marketingowych (telewizja, radio itp.). Wyróżnia się różne sposoby wykorzystania tej formy komunikacji z klientami (m.in. sprzedaż bezpośrednia czy telemarketing).