SŁOWNIK POJEĆ

 

  

CPA (ang. Cost Per Action)


Model wyceny przyjmowany przez reklamodawców wobec wydawców. W tym wypadku reklamodawca płaci za konkretny typ działań ze strony odbiorców podjęty na jego korzyść. Przykładem takiego działania może być np. dokonanie zakupu. Rodzaj oczekiwanego przez odbiorcę działania określa reklamodawca.