SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Closed Loop Marketing


Terminem Closed Loop Marketing (CLM, marketing zamkniętej pętli) określa się strategię biznesową, której celem jest usprawnienie działań marketingowych i zwiększenie sprzedaży (zamknięcie cyklu sprzedażowego) w oparciu o dane zgromadzone w procesie interakcji z potencjalnymi klientami.