SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Big Data


W kontekście marketingu, terminem Big Data określa się rozbudowane zbiory danych, dotyczących wszystkich aspektów prowadzonych kampanii (np. natężenie ruchu na stronie, linki przychodzące, informacje o poszczególnych użytkownikach, wskaźnik konwersji i wiele innych). Big Data charakteryzuje bardzo duża ilość i różnorodność danych, wysoka wartość oraz szybkie zmienianie się, dlatego ich gromadzenie i przetwarzanie byłoby trudne, a wręcz niemożliwe, bez pomocy systemów  typu marketing automation.