SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Biała lista e-mail


Biała lista to termin będący przeciwieństwem czarnej listy. Zamiast listy adresów IP do zablokowania, biała lista zawiera adresy IP, które zostały zaakceptowane jako nadawcy wiadomości e-mail i uznane za godne zaufania. Zazwyczaj dostawcy usług internetowych dysponują zarówno białą, jak i czarną listą adresów IP. Kiedy dany dostawca usług, np. Constant Contact lub Exact Target oświadcza, że znajduje się na białej liście, oznacza to, że jego adres IP figuruje na białej liście dostawców usług internetowych, a wysyłane za ich pośrednictwem wiadomości e-mail na pewno zostaną dostarczone do adresata.