SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Badana strona


Strona poddana testowi A/B w celu wybrania jej najlepszej wersji. Dzięki takiemu działaniu można określić, jaka forma witryny przyciąga większą uwagę internautów, jak również na tej podstawie wdrożyć rozwiązania zwiększające jej widoczność i popularność w sieci.