SŁOWNIK POJEĆ

 

 Nazwa relacji handlowych nawiązywanych między firmami, dostawcami czy dystrybutorami.

czytaj więcej


Relacje nawiązywane pomiędzy firmą a klientem końcowym, również przy wykorzystaniu internetu. Inicjatorem kontaktu w tym przypadku jest dana organizacja. Części B2C to m.in.

czytaj więcej


Organizacja pomagająca firmom zmierzyć efektywność ich kampanii w mediach społecznościowych. Na początku był to serwis funkcjonujący jako wyszukiwarka komentarzy na blogach.

czytaj więcej


Strona poddana testowi A/B w celu wybrania jej najlepszej wersji.

czytaj więcej


Pomiar maksymalnej ilości danych, które mogą być transferowane w danym czasie, wyrażony w bitach na sekundę (bps), kilobitach na sekundę (kbps) lub megabitach na sekundę (mbps).

czytaj więcej


Biała lista to termin będący przeciwieństwem czarnej listy.

czytaj więcej


W kontekście marketingu, terminem Big Data określa się rozbudowane zbiory danych, dotyczących wszystkich aspektów prowadzonych kampanii (np.

czytaj więcej


Strategia marketingowa, budowana w oparciu o monitorowanie zachowania klientów online oraz bieżącą analizę uzyskanych danych, tzw. Big Data.

czytaj więcej


Bit.Ly to darmowy serwis umożliwiający skrócenie długich adresów URL tak, żeby użytkownicy mogli łatwiej dzielić się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Twitter.

czytaj więcej


Nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia. Przyjmuje się, że jest to działanie mające wszelkimi możliwymi taktykami poprawić pozycję strony w wyszukiwarce.

czytaj więcej