SŁOWNIK POJEĆ

 

  

API (z ang. Application Programing Interface)


API to interfejs, umożliwiający interakcję poszczególnych aplikacji. Przykładem może być interfejs API Twittera. API dostarcza odpowiednie specyfikacje podprogramów oraz wymagane protokoły komunikacyjne.