SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Agregator


Firma pośrednicząca między dostawcami contentu (treści), aplikacji oraz dostawcami usług telefonii komórkowej. Firma świadczy m.in usługi zarządzania kampaniami, analizy danych, administracyjne czy fakturowania.