SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Ślepota banerowa (banner blindness)


Podświadoma i wyuczona umiejętność omijania bannerów reklamowych i innych reklam graficznych występujących w Internecie.