SŁOWNIK POJEĆ

 

  

Łączna korzyść z optymalizacji


Uzyskanie wyższego wskaźnika konwersji po optymalizacji strony na podstawie serii testów. Wyższy wskaźnik konwersji oznacza pozyskanie większej ilości leadów sprzedażowych, a w perspektywie pozyskanie nowych klientów.